Códigos HTML y ASCII

ASCII ASCII HTMLHTMLDescripción
DecHexSímboloNúmeroNombre
603C < < < signo de menor que
62 3E > > > signo de mayor que
126 7E ~ ~ signo de equivalencia / tilde
169 A9 © © © signo de derechos de autor – copyright
174 AE ® ® ® signo de marca registrada
176 B0 ° ° ° signo de grado
193 C1 Á Á Á A mayúscula con acento agudo
225 E1 á á á a minúscula con acento agudo